Scripto


Transcribe Joh. Christ. Holmberg page 06

in Joh. Christ. Holmberg

You don't have permission to transcribe this page.

discuss page | view history | view document

Current Transcription

och Lagen i hjertat; men då
jag detta märkte, så slet jag
mig med gevalt ifrån Lagens
band och geck oblygt til Lam
met, och sade: Du än min;
och det var alt nog til min
befrielse. Lofvat vare Guds
Lamm. Det har varit bland
ofs här i staden et fel, at
vi velat vara så Lagvalna;
men då vi fått vetat at
Lamm et icke vil så haf--
det, så ge vihonom gär
na äran, Fast det ännu
hållen hårdt hos många
af våra vänner.
Då jag feck läsa OlofGrens
bref, däri han sade sig
varit uti Stockholm nog

Register.