Scripto


Transcribe Joh. Christ. Holmberg page 07

in Joh. Christ. Holmberg

You don't have permission to transcribe this page.

discuss page | view history | view document

Current Transcription

Lagvulen, och at han nu
börjat se på Guds Lamm
Alena Allena; så började
och jag at se mig om, och
feck se et otrones hälle-
berg i botten på mit hjer-
ta: Nu har jag nigen ro
haft förr än jag feck
skrifva Församlingen til
om uptagning; ty jag
åstundar nu endast at
Jesus skal vara ägare
af mitt fattiga hjerta
hell och hållit. Jag vil
bli Lös, för det Jesus van bun-
elen. Jag kan icke säga
Jesum nej: ty han har
budit mig til sitt Bröl-

Register.