Scripto


Transcribe Joh. Christ. Holmberg page 05

in Joh. Christ. Holmberg

You don't have permission to transcribe this page.

discuss page | view history | view document

Current Transcription

den största orätt, och mig
den största skada. Nej
aldrig mit lamm skal
jag dig öfvengifva, men
jag din och du min uti
evighet blifva. Mina Dyra-
ste Syskon lacker frälsa-
ren at han och vetat fräl-
sa mig eländiga Mash
ifrån min otru och Plennu-
dighet: Låfvat vare Guds
Lamm som slagtat fön
mina och hela verldens
synden. Så lãnge jag såg
på mina synder, hade
jag vigen beslåndig ro i
Frälsaren; ty jag hade
Evangelium i hufvudet 

Register.