Scripto


Transcribe Joh. Christ. Holmberg page 04

in Joh. Christ. Holmberg

You don't have permission to transcribe this page.

discuss page | view history | view document

Current Transcription

sått alt större och större
tilgång til sånen. Jag
tackar dig, min Jesu för
det du lemnade mig
frihet at vara i dina
vänners sällskap: och för
det du velat uptaga mig
eländan uti dit band.
Jag är nu hel glad och
fönnögd; och då något onds
vil orua mig, sJag är nu hel glad och
fönnögd mig, så dagen
jag mig en dryck uti så-
rens syringekällon, så
blir jag straxt upfriskad
och vederqveckt. Om jag
nu någongång mera
mår illa, så än elet min
egen skuld; hvarigenum
jag gjorde min frälsare

Register.