Scripto


Transcribe Maria Johannis page 05

in Maria Johannis

You don't have permission to transcribe this page.

discuss page | view history | view document

Current Transcription

äñu vaken ur syndasömn; Ehuru modren

tänckte och ville intala sin doter om at detta

var blott en dröm. Men hvem kan veta hu,,

ru frälsaren uppenbarar sig för enfaldiga

i sista stunderna? Frå den stund henne det(?,,)

ta syntes talte hon aldrig om den man

eller förbindelse hvari hon var fäst med Ho,,

nom til naturligt ägtenskap och tystade

modren då hon ville tala derom. Hon til,,

lade ock at om hon frisknade; så skulle int(…)

hindra henne frå Jesum och Gudacktig,,

het. Jesus gifve mej Nåd dertil sa hon. Hen,,

ne vart såsom uti(?) Sången No 47. I Sions sån,,

ger: Jesu lät för mig ej tryta(?)e. krops svag,,

heten blef alt större och större. Jesu Natvard

önskade hon åter och när Läraren kom

dertil, kände hon sig inte mera ondt till

kroppen. Då modren ville tala om lekam,,

ligt; bad hon ej förehafva sådant nu och

ej mera vara så verldslig. Jag vill endast nu

täncka på Jesum min brudgum. Sin sy,,

ster förmante hon vara mer alvarlig at lä,,

ra känna Jesum. Modren tackade hon

för vart steg hon gådt för heñe och burit

henne på sina armar med ytterligare

försäkran at nu bedja frälsaren för sin

mor at bära henne igen i himelen. Men

I skal bedja derom sjelf med; sade hon slu,,

teligen. Fadren tog hon afsked af: välsigna,,

Honom och bad Honom bedja Jesum om (…)
M (…)

Register.