Scripto


Transcribe Maria C. Nordenstolpe page 02

in Maria C. Nordenstolpe

You don't have permission to transcribe this page.

discuss page | view history | view document

Current Transcription

Herre Gud zebaoth altings skapare och upehällare, anhe nädigt mit före
tagande på denna stunden, då jag uhla stoft och störhta synderhka, nalkas Thitt
Heliga ansigte mäd en giernig til min arma fjäls närmare förbindelse
mäd Tig min Gud och Frälhara och wil tilskrifra mig Tig, mäd mine hand,
Genom det allena at Tu O Jesu forklarade Tig for mit arma hierta i Tin lidan
des gestalt. Sken Tin Harlighets lifergifrande Stråla jn uti mitt i mörka
och döda hierta och gaf det lius och lif: churu ohörsamt, argt och slyktigt
ja i grunden fienteligt Creatur jag ennot min Skapare och enda Frälhare

 

Register.