Scripto


Revision of Joh. Christ. Holmberg page 08
as of 12:30:04, Dec 01, 2021; Created by Hicazkar

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

lopp, och jag vil änteligen, kom-
ma. Dyre Syskon bed Lammit
för mig at han uptagen et
så usselt stott som jag änd
Jesus wälsigne Eden. Jag
än Syskonens <unclear>--</unclear>ändig.
J. C. H.
Stockholm den
11 nov. 1743.

Register.