Scripto


Revision of Joh. Christ. Holmberg page 05
as of 12:35:49, Dec 01, 2021; Edited by Hicazkar

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

den största orätt, och mig
den största skada. Nej
aldrig mit lamm skal
jag dig öfvengifva, men
jag din och du min uti
evighet blifva. Mina Dyra-
ste Syskon lacker frälsa-
ren at han och vetat fräl-
sa mig eländiga Mash
ifrån min otru och <unclear>Plennu</unclear>-
dighet: Låfvat vare Guds
Lamm som slagtat fön
mina och hela verldens
synden. Så lãnge jag såg
på mina synder, <unclear>på</unclear> hade
jag <unclear>vigen</unclear> beslåndig ro i
Frälsaren; ty jag hade
Evangelium i hufvudet 

Register.