Scripto


Revision of Joh. Christ. Holmberg page 04
as of 10:20:22, Dec 01, 2021; Created by Hicazkar

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

sått alt större och större
tilgång til <unclear>sånen</unclear>. Jag
tackar dig, min Jesu <unclear>fön</unclear>
det du lemnade mig
<unclear>friket</unclear> at vara i dina
vänners sällskap: och <unclear>fön</unclear>
det du velat uptaga mig
eländan uti dit band.
Jag är nu hel glad och
<unclear>fönnögd</unclear>; och då något <unclear>onds</unclear>
vil orva mig, sJag är nu hel glad och
fönnögd mig, så dagen
 

Register.