Scripto


Revision of Maria Johannis page 06
as of 09:57:54, Dec 01, 2021; Created by Hicazkar

in Maria Johannis

transcribe page | discuss page | view document

Modrens blödighet som härvid uprördes

kom henne at klaga om sin sjuka dotter,

ack mit beskedliga barn som aldrig gort

något ondt; icke(?) en mask emot. Detta tal

som kunde uppwäcka högmod elr egenrät,,

färdighet i et förderfvat hjerta tystades

tilförne af Läraren och nu af den sjuka

sjelf: k. mor skym ej bort Jesum för mig.

alla de ha rätt som säga i döden gäller inte

mer än Jesum: och må jag inte glädjas och

tacka Gud då jag slipper känna helf,,

vitets ångst i min själ; när jag nu käñer

dödsens ångst i min kropp. Det måste jag

utom den nåden jag nu kändt. Hon sade: jag

tänckte få gå med Läsarna på jorden; men

nu får jag flytta til den öfre Choren. Hälsa

dem dock alla och bed dem hädanefter

sätta mer värde på Jesum hans blod och

försoning, än de hittils gordt; ty det är

inte mer än det som gäller i döden och

domen. Hon bad Jesum om styrka at kuña

tvätta sig. Hon hördes och tvättade Hufvud

ansigte, händer, fötter och kañade (kammade) sit hår

Sedan sade hon: Nu är jag ren til både kropp

och själ när min brudgum koñer (kommer). Så fort hon

hant räckte hon händerna åt högden och sa,,

de: Söte Jesu kom; kom hjelp mig. Tanck (tänck) hvad sve,,

da Jesus tolde. Ack Jesus koñer (kommer) ej. Man svarade:

Han är utgången at möta: Hon trodde och bad: Väl,,

komen sötaste Jesus. Straxt vart hon mållös och afsom,,

nade stilla i Jesu armar.

Register.