Scripto


Revision of Maria C. Nordenstolpe page 03
as of 09:33:41, Dec 01, 2021; Created by Skrivaren

in Maria C. Nordenstolpe

transcribe page | discuss page | view document

uti Din Gudomliga allvetenhet <hi rend="superscript"><hi rend="underline">och förbön</hi></hi><hi rend="underline"></hi>, låt mig se Dig <hi rend="superscript"><hi rend="underline">i tron</hi></hi> som för min skuld och i
mit ställe, uti Din outsägeligt storaSiäla ångest i örtagården; at blodet
trängde sig ur ådrorna under den swåra Kramp

Register.