Scripto


Revision Difference for Joh. Christ. Holmberg page 04

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

Revision as of 10:28:00, Dec 01, 2021
Edited by Hicazkar
Revision as of 10:31:20, Dec 01, 2021
Edited by Hicazkar
Line 1: Line 1:
 
s&aring;tt alt st&ouml;rre och st&ouml;rre<br />
 
s&aring;tt alt st&ouml;rre och st&ouml;rre<br />
tilg&aring;ng til <unclear>s&aring;nen</unclear>. Jag<br />
+
tilg&aring;ng til s&aring;nen.&nbsp;Jag<br />
 
tackar dig, min Jesu <unclear>f&ouml;n</unclear><br />
 
tackar dig, min Jesu <unclear>f&ouml;n</unclear><br />
 
det du lemnade mig<br />
 
det du lemnade mig<br />
Line 15: Line 15:
 
blir jag straxt upfriskad<br />
 
blir jag straxt upfriskad<br />
 
och vederqveckt. Om jag<br />
 
och vederqveckt. Om jag<br />
nu n&aring;gong&aring;ng <unclear>mara</unclear><br />
+
nu n&aring;gong&aring;ng mera<br />
 
m&aring;r illa, s&aring; &auml;n elet min<br />
 
m&aring;r illa, s&aring; &auml;n elet min<br />
 
egen skuld; hvarigenum<br />
 
egen skuld; hvarigenum<br />
 
jag gjorde min fr&auml;lsare
 
jag gjorde min fr&auml;lsare

Revision as of 10:31:20, Dec 01, 2021

sått alt större och större
tilgång til sånen. Jag
tackar dig, min Jesu <unclear>fön</unclear>
det du lemnade mig
<unclear>friket</unclear> at vara i dina
vänners sällskap: och <unclear>fön</unclear>
det du velat uptaga mig
eländan uti dit band.
Jag är nu hel glad och
<unclear>fönnögd</unclear>; och då något <unclear>onds</unclear>
vil orva mig, sJag är nu hel glad och
fönnögd mig, så dagen
jag mig en dryck uti så-
rens <unclear>syringekällon</unclear>, så
blir jag straxt upfriskad
och vederqveckt. Om jag
nu någongång mera
mår illa, så än elet min
egen skuld; hvarigenum
jag gjorde min frälsare

Register.