Scripto


Revision Difference for Joh. Christ. Holmberg page 02

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

Revision as of 09:49:47, Dec 01, 2021
Edited by Matildagrahn
Revision as of 10:04:13, Dec 01, 2021
Edited by Matildagrahn
Line 5: Line 5:
 
F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen har jag<br />
 
F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen har jag<br />
 
nu enteligen resolverat mig&nbsp;<br />
 
nu enteligen resolverat mig&nbsp;<br />
at skrifteligen&nbsp;tala vid mina&nbsp;
+
at skrifteligen&nbsp;tala vid mina&nbsp;<br />
 +
Dyraste syskon som Fr&auml;lsa-<br />
 +
rens r&auml;kning.&nbsp;<br />
 +
&nbsp;

Revision as of 10:04:13, Dec 01, 2021

Uti Lammets blod af alt 
hjerta högeligon älska
ele kära syskon. 

För första gången har jag
nu enteligen resolverat mig 
at skrifteligen tala vid mina 
Dyraste syskon som Frälsa-
rens räkning. 
 

Register.