Scripto


Revision Difference for Joh. Christ. Holmberg page 02

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

Revision as of 09:48:22, Dec 01, 2021
Created by Matildagrahn
Revision as of 09:49:47, Dec 01, 2021
Edited by Matildagrahn
Line 5: Line 5:
 
F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen har jag<br />
 
F&ouml;r f&ouml;rsta g&aring;ngen har jag<br />
 
nu enteligen resolverat mig&nbsp;<br />
 
nu enteligen resolverat mig&nbsp;<br />
at skv teligen&nbsp;<br />
+
at skrifteligen&nbsp;tala vid mina&nbsp;
tala vid mina&nbsp;
 

Revision as of 09:49:47, Dec 01, 2021

Uti Lammets blod af alt 
hjerta högeligon älska
ele kära syskon. 

För första gången har jag
nu enteligen resolverat mig 
at skrifteligen tala vid mina 

Register.